Нефтохимия

VAE CONTROLS® проектира и реализира цялостна доставка на технологии, системи за управление и електронни съоръжения за терминали и петролни бази.

Изграждане, разширяване и модернизация на петролни бази за гориво

Развитие и доставка на софтуерна система TAMAS®

Развитие и производство на електроника, предназначена за използване в потенциално експлозивна среда

Водоснабдяване

VAE CONTROLS® фокусира своята дейност върху изграждането на централни диспечерски пунктове за управление на водоснабдителни и канализационни мрежи, както и системи за управление на локални водоснабдителни обекти и пречиствателни станции.

Управление на водоснабдителни и канализационни системи

Управление на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води

Телеметрични SCADA системи

Промишленост

VAE CONTROLS ® произвежда електронни апарутура, предназначена за използване в промишлеността. Фирмата се специализира предимно в използването на продуткти в потенциално експлозивна среда.

Промишлена електроника и фина механика

Професионални електрически е технологични инсталации

Изграждане на станции за биогаз, услуги свързани с екологията

Услуги

VAE CONTROLS® предлага на своите клиенти възможности за пълно работно проектиране, доставка и изграждане, пуск и наладка с възможонст за финансиране на отделни проекти. Фирмата осигурява достъп на своите клиенти до най-съвременните технологии в интересуващите ни отрасли.

Доставка на технологични комплекси до ключ

Проектантски и инженерингови услуги

Софтуер за управление на локални технологични процеси в реално време

Loading