Преглед на новините

VAE CONTROLS was established in 1993. In 2013, we commemorate 20 years in business.

PF 2013

20. 12. 2012
We wish You a Merry Christmas and a very happy & successful New Year 2013.
На конференцията  VAKINFO2012, проведена на 6 и  7 ноември 2012 г. в хотел  Thermal в Карлови Вари, беше изнесен доклад на тема Система за управление на кризисна доставка  на питейна вода на субекти, занимаващи се с техническа инфраструктура.  Доклада изнесе Доц. Инж. Шарка Крочова, Ph.D., от ТУ  VSB Острава и инж.  Вс. М. Lindovský  МВА, директор на VAE CONTROLS ООД, член на VAE CONTROLS Group, АД.   
На 18 октомври 2012 г.  дружество  AUTEL(член на групата  VAE CONTROLS Group ) и фирма Keratech  (член на групата Alta)  подписаха рамков договор за модернизация на система от по-горно ниво  и система за управление на технологията, апаратура и електро за плоско валцуване Kvarto 2800 за Ашински металургичен завод в Русия, в размер на € 14,230 милиона.  Същевремено бе подписан анекс към този рамков контракт,  в размер на 7,467,200.- Евро за управление на стана за валцуване Kvarto. Последвалите  анекси до общата сума на рамковия договор ще бъдат подписани до края на 2012 г. Най-важната част от  целия договор за дружеството AUTEL е частта, касаеща система за управление от по-горно ниво (MES). По-голямата част от работата ще бъде извършена през 2013 г., завършване и предаване на проекта се планира за 2014 г.
Бе подписано споразумение за сътрудничество със значителната фирма PetroChina Planning and Engineering Institute (CPPEI), Пекин, Китай.
През 2012 г.  стартирахме нашата дейност в Южен Судан и възстановихме дейността си в Русия.
На BPS Projekt CZ, член на VAE CONTROLS Group, АД, през 2012 г.  бе  възложена обществена поръчка  за изграждане на две инсталации за биогаз в Чешката република и Словашката република.
Дружеството AUTEL, ООД на  01.09. 2012 г.,  стана нов член на на групата VAE CONTROLS Group АД. VAE CONTROLS Goup АД  е фирмата - майка на група от дружества, което благодарение на синергичните ефекти комплексно гарантира развитието, производството и предлагането на широк спектър от дейности в областта на нефтохимията, водоснабдяването, енергетиката  и металургията. Групата има общо 550 служители и  оборот от 60 милиона евро.
На  29 и 30 май 2012 г., участвахме на 1-во   международно биенале -  конференция ФОРУМ ЗА ВОДАТА 2012 в Прага. Конференцията ФОРУМ ЗА ВОДАТА се основава на традиционното изложение за водоснбадяването на тема ВОДОПРОВОДИ - КАНАЛИЗАЦИЯ, която се осъществява всяка през две години, като следващото изложение ще се състои през 2013 г.. Традиционните, организирани през май, срещи на представители и поддръжници на бранша ще бъде в четните години посветени на тази международна конференция, която ще се занимае с актуалните проблеми на този промишлен отрасъл, както от гледна точка на Чешката република, така и от гледна точка на Европейския съюз и други страни.
От 22 до 24 май 2012 г. в Бидгошч,  Полша се проведе за 20-ти  пореден път изложбата  WOD-KAN.  Това е най-важната изложба на технологии и технически решения в областта на водоснабдяването в Полша.   В сравнение с предходната година, на изложбата участваха по-голям брой фирми - около 430, сред които традиционно участващата VAE CONTROLS.
Loading