Изложби

We would like to invite you to the exhibition WATER SOFIA, which will be held from 29th to 31st May 2013 in Inter Expo Center in Sofia, Bulgaria. By completing the attached invitation you will receive free admission to the exhibition. The participation of selected companies from the Czech Republic is organized by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. For more information click on www.bulcontrols.com or www.watersofia.com.
От 22 до 24 май 2012 г. в Бидгошч,  Полша се проведе за 20-ти  пореден път изложбата  WOD-KAN.  Това е най-важната изложба на технологии и технически решения в областта на водоснабдяването в Полша.   В сравнение с предходната година, на изложбата участваха по-голям брой фирми - около 430, сред които традиционно участващата VAE CONTROLS.
Participation in the international exibition "WATENVI" in Brno in the Czech Republic.
Взехме участие в изложбата "Vodovody a kanalizace 2006" проведена в Бърно, Vystaviste pavilon B
Изложбата бе насочена към управлението на терминали и складове за горива, като VAE CONTROLS презентира подобрената версия на автоматизираната система TAMAS, проектирането и инженеринговите услуги, както и системата за адитиви с EVA5.
Взехме участие в изложбата "Vodovody a kanalizace 2006" проведена в Бърно, Vystaviste pavilon B, no.64.
Взехме участие в изложбата StocExpo, проведена на 28-30 май 2006. Фокусът на изложбата бе насочен към управлението на терминали и складове за горива. VAE CONTROLS представи и демонстрира нашия потенциал в проектирането и инженеринга, услугите, възможностите на автоматизираната система TAMAS и устройството за дозиране на добавки EVA5. Нашият щанд е 139-141.
Взехме участие в изложбата "Vodovody a kanalizace 2005", проведена в Прага – Холешовице, Prumyslovy palac, L2.
Взехме участие в изложбата ACHEMASIA 2004, проведена в средата на май в китайската столиица Beijing. Китай излиза от състоянието си на развиваща се страна и се превръща в индустриална сила, изискваща внедряване на високи технологии, поради което нашите продукти в областта на складовите стопанства за горива и зареждането получиха своето сериозно внимание от страна на представителите на петрохимическата индустрия.
Loading