Събития

PF 2013

20. 12. 2012
We wish You a Merry Christmas and a very happy & successful New Year 2013.
На 18 октомври 2012 г.  дружество  AUTEL(член на групата  VAE CONTROLS Group ) и фирма Keratech  (член на групата Alta)  подписаха рамков договор за модернизация на система от по-горно ниво  и система за управление на технологията, апаратура и електро за плоско валцуване Kvarto 2800 за Ашински металургичен завод в Русия, в размер на € 14,230 милиона.  Същевремено бе подписан анекс към този рамков контракт,  в размер на 7,467,200.- Евро за управление на стана за валцуване Kvarto. Последвалите  анекси до общата сума на рамковия договор ще бъдат подписани до края на 2012 г. Най-важната част от  целия договор за дружеството AUTEL е частта, касаеща система за управление от по-горно ниво (MES). По-голямата част от работата ще бъде извършена през 2013 г., завършване и предаване на проекта се планира за 2014 г.
Бе подписано споразумение за сътрудничество със значителната фирма PetroChina Planning and Engineering Institute (CPPEI), Пекин, Китай.
През 2012 г.  стартирахме нашата дейност в Южен Судан и възстановихме дейността си в Русия.
На BPS Projekt CZ, член на VAE CONTROLS Group, АД, през 2012 г.  бе  възложена обществена поръчка  за изграждане на две инсталации за биогаз в Чешката република и Словашката република.
Дружеството AUTEL, ООД на  01.09. 2012 г.,  стана нов член на на групата VAE CONTROLS Group АД. VAE CONTROLS Goup АД  е фирмата - майка на група от дружества, което благодарение на синергичните ефекти комплексно гарантира развитието, производството и предлагането на широк спектър от дейности в областта на нефтохимията, водоснабдяването, енергетиката  и металургията. Групата има общо 550 служители и  оборот от 60 милиона евро.
With the participation of the representatives of Slezská Ostrava city district and by other significant guests a new residence of VAE CONTROLS was opened. The new building is situated close to the original residence. Postal address of the company remains the same. Video on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9Je0QyjYoBU
Company VAE CONTROLS have realized a capital share in the ELCOM Inc. - now ELVAC Inc. www.elvac.eu
Company VAE CONTROLS is listed in part "Presentation of top notch technology" in publication "Technical advancement in the Moravian-Silesian region". We are accompanied by the most significant companies from this region, for example Vitkovice, ArcelorMittal, Biocel, TietoEnator, BorsodChem MCHZ, etc.
По време на проверката на системата за дозиране на добавки в терминала за горива Orlen Wrocław на l8 октомври 2007 г. бе направена верификация на точността в тестов режим. Тестовите резултати многократно потвърдиха грешка на дозирането, близка до нула. Пробата бе взета веднага след приключване на дозирането, буквално преди пяната да изчезне. Отличният резултат на EVA5 е осъществен чрез наличието на прецизен измервател на поток с изход с дублирани импулси, както и пропорционално управление на потока.
Loading