Събития

Базово проектиране на терминал за зареждане на камиони, устройства за дозиране на добавки EVA 6, рамена за товарене и помпена станция за добавки.
Представител на консултантската и сертифицираща компания KEMA извърши аудит за пресертифициране по ISO 9001:2000 в областта на: "Проектиране, доставки и услуги, свързани със силнотокови устройства, устройства за системи за управление, с технологични комплекси, развой и прилагане на софтуерни продукти ".
След посещението на представители на Jugopetrol в офиса на VAE CONTROLS (21 - 25 април, 2004), в списанието на Jugopetrol бе публикувана статия за нашата дейност. Автор на статията: Веселин Петьевич, Jugopetrol, заглавие: "Добавяне на присадки, деривати на петрола – как го правят чехите”.
Предаване на 1-ви етап от внедряване на система за управление SCADA, позволяваща дистанционно управление и наблюдение на подземни източници на питейна вода, както и други части на Белградската водоснабдителна система. Местният партньор на VAE CONTROLS, SAGA Belehrad, също вземат участие в доставката на оборудване.
«« Първи « Назад [ 3 / 3 ] Следващ » Издържам »»
Loading