Петролни скл.

Extension of liquid cargo terminal in Koper, Slovenia | 2017
Engineering, production, delivery and start-up of technology for measuring of light products including JET-A1 loaded to tanktrucks and railcars. Metering lines in a form of skids, independent density measurement, additive dosing and colouring system, loading arms. System for automation and administration of the terminal - TAMAS.
INA, Modernisation of tanktruck terminal, Rijeka refinery | 2016
Engineering, production, delivery and start-up of technology for measuring of light and heavy products loaded to tanktrucks. Metering lines in a form of skids, independent density measurement, extension of additive dosing system, tanktrucks weight scales, loading arms. System for automation and administration of the terminal - TAMAS.
BUILDING OF JET FUEL STORAGE IN LIELVARDE AIRFIELD IN LATVIA | 2015

BUILDING OF JET FUEL STORAGE IN LIELVARDE AIRFIELD IN LATVIA / 2014 - 2015

The contract for NSPA: Construction of new terminal JET-A1 with 2 vertical storage tanks, one place for unloading tank trucks, two loading SKIDS (islands) for loading tank truck, including additivation system, control system and instrumentation and TAMAS system.

Additive dosing at Petrochina Shilou terminal | 2014
Additive dosing at Shilou terminal
Delivery and start-up of additive dosing for tanktruck loading terminal for 9 loading lines. Complete additive dosing technology system - unloading, storage, delivery, system integration
Delivery and start-up of additive dosing system for tanktruck loading terminal for 9 loading lines. Complete additive dosing technology system: unloading, storage, delivery, system integration.
Detail design for Dongguan terminal | 2014

Detail Design Documentation Package for newly built Petrochina terminal in Dongguan. Includes technology for tanktruck loading and control system for the entire tankfarm with planned capacity 400.000 m3. Dongguan is first Chinese terminal designed according to European conventions.

Vendys&V, Custody transfer measurement and additive dosingin the new part of terminal Ceska Lipa | 2014
Design, delivery and start-up of technology and control system for tanktruck loading measurement in the extended part of the terminal. As well as existing part, also the new equipment was delivered in form of skid and approved according to MID.
FAT tests for Port Sudan | 2013
Metering skids for Port Sudan storage depot have been sucessfully tested. Skids with size upto 16" are designated for custody transfer of light fuels.
AGROPODNIK Domazlice, Чешка република | 2012

Смяна на четири разходомера с нови - PRIME SMITH.

Bahr Pump - TAMAS и скидове за Eesti Energia, Естония | 2012

Доставка на 6 скидове  за ЖП  транспорт, разпределителен шкаф КиП и АСУ, софтуер TAMAS. Необходимо бе извършването на промени за приложение на ЖП естакада. Третираният продукт е гориво, извличано от шисти.

CEPRO АД, складова база за горива Лоуков – терминал , Чешка република | 2012

Изцяло нов терминал в Луков. Строителна част -  нова вана, покриване на ваната,  нова разпраделителна подстанция. Технологична част - нови помпи, тръбопроводи, арматури за ниско и високо налягане. Електро част  - нови сервозадвижки, преобвръзка на наличните такива, пребразуватели за мотори, АСУ, КиП – нов контролер тип PLC , полеви прибори.

Delivery of vapor recovery unit for ENI, Italy | 2012
Fabrication of 400 m3/h vapor recovery unit (cleaning of gasoline vapors) for marine loading terminal Livorno, EPC Jordan Technologies.
INKO, Лоуков, PS 262, Чешка република | 2012

Свързано с доставка за фирамата METROSTAV, комплексна доставка  за разпределителна подстанция   NN-262- част електроинсталация. Доставка на разпраделително табло - 10 секции.

METROSTAV, складова база за горива Лоуков -изграждане на нов капацитет за съхранение, Чехия | 2012

Доставка на съоръжения за част  КИП, силнотокова, пожароизвестяване, осигуряване  при изграждането на новия блок 237.

NESTE OIL MUUGA, Естония | 2012

Проектиране, производство и оживяване на 16 бр.  измервателни скидове  и софтуерна система TAMAS на естакада за пълнене на автоцистерни. Бяха поставени скидове за обемно измерване на разход  (PRIMЕ4), контролери accuload, съоръжения за маркиране на продукти  EVA6; поставяне на система TAMAS  за управление технологията на автоналивната естакада.

ORDORIKO SE, реконструкция на складова база за нефтопродукти, Чешка република | 2012

Реконструкция на складовата база: монтаж на два 250 м3 резервоара, монтаж на измервателни скидове, изграждане на нови места за приемане и продаване на продукти.

Адитивиране – терминал на INA в Rijeka и Solin, Хърватска | 2012

Адитивиране при пълнене на автоцистерни на терминала на INA в Риека. Първо внедряване на новите устройства за адитивиране Accuplus - 15бр.

Измервателни скидове, KAR, Ирак | 2012

Доставка на 26 измервателни скидове  Micromotion за рафинерията в Ербил / Кюрдистан. Corioli prover с тройно измерване посредством масов разходомер, управление FloBoss.

Летище Пардубице, Чешка република | 2012

Комплексна доставка на технология за съхранение, приемане и изразходване горивото на летище Пардубице. Доставка на силнотокови разпределителни табла, контролни кутии; доставка на разпр. шкаф за КиП и А  и АСУ, програмна система TAMAS. Проектът е финансиран от ЕС.

Летище Острава, Чешка република | 2012

Летище Острава - реконструкция на съоръженията за  EE и ZP - нови разпределения - кабели, изкопи, прокарване на кабели  - 22kV и 6kV в ареала на летището; обществено осветление, газова връзка - средно налягане (до 0,4МРа);  Нова подстанция за ВН HTS-2 (сграда + технология) ; нови разпределителни шкафове за три разпределителни подстанции за ВН 22 kV и 6kV;  нови трансформаторни станции за ВН;   реконструкция на НН инсталацията  в разпраделителните подстанции.

Летище Прага, Чешка република | 2012

Летище  Прага - измерване на плътност и налягане. Доставка на измервателна техника, производител Micro Motion,   за измерване на плътността и налягането на продукта съхраняван в резервоар за самолетно гориво.

Летище Слиач, Министерство на отбраната на Словашката република, Словакия | 2012

Реконструкция на летище Слиач, доставка по поръчка от страна на НАТО.  Предмет на поръчката: изграждане на нов пункт за приемане на гориво от ЖП цистрени, реализиране на продуктовод с дължина 2 км , водещ към резервоари (3х 250 м3) и пункт за наливане на продуктите в автоцистерни.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас, България | 2012

ЖП терминал (railway terminal):  проектиране, производство и пускане в действие на 11 бр. измервателни скидове, програмна система TAMAS за ЖП терминала (приемане и продаване на горива), масови разходомери  Micro Мotion, acuload, интегриране към наличната система на  ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас.

Модернизация на складова база за горива Хержманов Местец, Чешка република | 2012

Широка модернизация на складовата база за горива – Врбице I  и Врбице II, която засяга около 20 нейни обекти. Реализацията бе проведена в периода 2010-2012 г. Строително - монтажни работи,  автоматизирана система за управление на новата технология, система за измерване, контрол и видеонаблюдение.

Скидове за нефтопровод, PETRONEEDS, Судан | 2012

Проектиране и производство на скидове за филтри, управляващи устройства и измервателни скидове на базата на измерване на маса поставени в началото и края на нефтопровода на фирмата  STAROIL.  Това е първо приложение за суров нефт. Разработка и производство на стационарен Corioli prover, служещ за калибриране.  Първо използване на анализатор на нефт и автоматично съоръжение за вземане на проби.

Delivery of equipment for Eesti Energia Narva truck loading facility, Estonia | 2011

Delivery of metering skids, grounding equipment and TAMAS control system for truck loading terminal for gasoline and shell oil products. At the moment, the project is extended by railway terminal.

Delivery of equipment for Neste Oil truck loading terminal in Tallinn-Muga, Estonia | 2011

Engineering, fabrication, installation supervision and start-up of metering skids and control system. The facility is owned by Neste Oil, a Finnish oil refining and marketing company.

Delivery of vapor recovery unit (cleaning of gasoline vapors) for MOL, Hungary | 2011

Fabrication of 300 m3/h vapor recovery unit for truck loading terminal Komárom, EPC Jordan Technologies.

Delivery of vapor recovery unit (cleaning of gasoline vapors) for Slovnaft, Slovakia | 2011

Fabrication of 300 m3/h vapor recovery unit for truck loading terminal Bratislava, EPC Jordan Technologies.

Delivery of vapour recovery unit for CNOOC company, China | 2011

Engineering, fabrication, installation and start-up of 400 m3/h vapour recovery unit for Yiwan - Shenzhen tankfarm.

Delivery of vapour recovery unit for SINOPEC company, China | 2011

Engineering, fabrication, installation and start-up of 400 m3/h vapour recovery unit for Zhishan tankfarm.

Filtering and metering system for Adbara depot, Sudan | 2011
Skids 12" class 900 and 16" class 600 for filtration, pressure control and flow metering of diesel and gasoline in redundand design. Including intargation into existing SCADA system.
Reconstruction of Lukoil Bourgas Railway Terminal, 2008 | 2011

Delivery of containerized coloring system, system for measuring of loaded and unloaded products, and TAMAS supervising system. 

Truck loading installation for Lukoil Ilientsi, Bulgaria | 2011

Delivery of complete truck loading installation with 4 loading islands, 16 metering systems for light fuels, top and bottom loading, additive dosing system for Lukoil and Shell additives, blending of biofuels and coloring of diesel fuels. Installation is completely automated by TAMAS control system.

Vapour recovery unit (VRU) for INSA Belozem loading terminal, Bulgaria | 2011

Delivery and integration of vapour recovery unit with 150 m3/h capacity.

Delivery of river tanker loading terminal for Slovenska plavba dunajska, Bratislava, Slovakia | 2010

EPC delivery of loading facility for liquid chemicals to river rankers through loading arms DN200. Laoding arms are hydraulically actuated and equipped by ERS (Emergency Rrelease System).

Delivery of vapor recovery unit (cleaning of gasoline vapors) for JSC Okseta, Lithuania | 2010
Fabrication of 150 m3/h vapor recovery unit for truck loading terminal Kaunas, EPC Jordan.
Delivery of vapor recovery units (cleaning of gasoline vapors) for public gas stations, Italy | 2010
2010-2011: Fabrication of 9 pcs  of mini compact vapor recovery unit installed on gas stations, EPC Jordan Technologies.
Dracar CZ - Custody transfer measurement system on Skrochovice tankfarm | 2010
Technology and control system for custody transfer measurement of unloading and loading and additive dosing of fuels on tax-free tankfarm.
State fuel reserves - Project documentation for State fuel reserves Bulgaria - Bulgaria | 2008

BASIC DESIGN for 4 strategic fuel storages and terminals of the State fuel reserves of Bulgaria.

Чешка Република - Cepro, a.s. - Терминал Roudnice и Labem | 2007
TAMAS и SCADA SCX системи за управление на терминал за горива.
Република България - LUKOIL Bulgaria - Автоналивна естакада в Складова база Пловдив | 2007

Базово и работно проектиране, инженеринг, доставка на технологично оборудване "под ключ”. Терминалът има 4 острова за товарене за горно и долно пълнене с капацитет от 60 автоцистерни дневно.

Китай - Sinopec - Терминал Ningbo | 2006
Базово проектиране на автоналивна естакада, дозираща система за адитиви с EVA 6, рамена за пълнене и помпена станция за добавки.
Литва - Терминал BEGA | 2006
Пълнене на етилен гликол.
Република Словакия - Терминал Trebisov | 2006
Система за рекуперация на пари и система за дозиране на добавки.
Чешка Република - Cepro, a.s. - био-блендиране | 2006
Реконструкция на система за управление за био-блендиране.
Чешка Република - Cepro, a.s. - Терминал Sedlnice | 2006
TAMAS и SCADA SCX системи за управление на терминал за горива.
Варна, Републикa България - Петролен терминал Varna | 2005
Концептуален проект за реконструкция на петролен терминал във Варна
Mesaideed, Qatar - QAPCO - Qatar Petrochemical Company, Qatar - Доставка на оборудване за заземяване | 2005
Доставка на оборудване за заземяване за клиент в Катар
Латвия - SIA "Lukoil Baltija R" - Riga - Терминал Olaine | 2005
TAMAS и SCADA SCX системи за управление на терминал за горива.
Литва - UAB "Lukoil Baltija" - Mažeikiai - Терминал Kedainiai | 2005
TAMAS и SCADA SCX система за управление на терминал за горива
Литва - UAB "Okseta" - Kedainiai - Терминал Vilnius | 2005
TAMAS и SCADA SCX системи за управление на терминал за горива.
Чешка Република - Paramo, a.s. - Paramo Pardubice Терминал | 2005

Терминал за продажба и разпределение на горива, включително доставка на технология за добавки и оцветяване. Най-голяма доставка.

Република Полша - ORLEN, S.A., Poland - Складова база за горива, ORLEN, S.A | 2004

Доставка на система за дозиране на адитиви с EVA5 за авиационно гориво за военни цели.

Република Словакия - Progress Trading, s.r.o. - Терминал за горива и складова база, Trebisov | 2004

Комплексна доставка на цялата складова база и технология на пълнене за Терминал за горива (ж.п. наливна естакада, резервоари, автоналивна естакада, технология за добавки).

Литва - AVE MATROX UAB - Терминал, Kaunas | 2003

Система за управление, технология и устройство за разпределение на горивото.

Литва - Mazeikiu Nafta - Терминал, Butinge | 2003

Проектиране и доставка на MaR (измерване и регулиране) за два нови резервоара за бензин.

Република Полша - ORLEN, S.A., Poland - Складова база за горива Mostiska - Warszawa | 2003

Доставка на система за дозиране на адитиви с EVA5.

Република Югославия - KFOR - Kosovo Терминал | 2003

Терминал за разпределяне на горива на военно летище, Pristina.

Чешка Република - Чешка Армия - Складова база, Hermanuv Mestec | 2003

Проектиране и доставка на устройство за адитивиране на леки бензини.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал, Klobouky | 2002

Реконструкция на складова база за горива и разпределителна станция.

Полша - Petrochemia Blachownia - Петролен терминал, Blachownia | 2001

Петролен терминал за зареждане на автоцистерни. Най-голямата доставка на магистрален терминал за горива.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал, Mstetice | 2001

Пълна реконструкция на складова база за горива.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал, Cerekvice и Bystrici | 1999

Доставка на MaR (измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление на новоизграждащи се резервоари в терминал за горива.

Република Словакия - OMV Slovakia a.s. - Складова база за горива, Komarno | 1998

Проектиране, комплексна доставка на технология и система за управление на складова база, намираща се на река Дунав, с разтоварване от баржи и товарене в ж.п. вагони и автоцистерни.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива, Slapanov u Havlickova Brodu | 1998

Доставка на технологично оборудване, MaR (измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление на Терминал за горива.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива, Smyslov u Tabora | 1998

Доставка на технологично оборудване, MaR (измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление на Терминал за горива.

Чешка Република - PARAMO Pardubice a.s. - Ж.п. терминал | 1998

Технологично оборудване за товарене на леки и обикновени бензини в ж.п. вагони, включително с добавки.

Република Словакия - OMV Slovakia a.s. - Складова база за горива, Klacany | 1997

Проектиране и доставка на комплексно технологично оборудване и управляваща система за складова база за горива.


Република Словакия - VS Doprava a.s. - Терминал за горива, Kosice | 1997

Инженеринг, проектиране и доставка на технологично оборудване за терминал за горива в локомотивно депо.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива, Tremosna u Plzne | 1997

Проектиране и доставка на технологично оборудване, електрическа инсталация, MaR (измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление на устройство за рекуперация в петролен терминал и продуктопровод за горива.

Чешка Република - Ceska sprava letist a.s. / ESSO Czech a.s. - Складова база на Аерогара Ruzyne | 1997

Инженеринг, проектиране и доставка на електрическа инсталация, MaR (измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление на терминал за горива.

Чешка Република - Shell Чешка Република - Складова база за леки горива, Ostrava | 1997

Инженеринг, проектиране и доставка на технологично оборудване и управляваща система за терминал за горива.

Република Словакия - Словашка Армия - Складова база за горива, Zemianske Kostolany | 1996

Инженеринг, проектиране и доставка на технологично оборудване за складова база за горива – реконструкция (управление на горива).

Чешка Република - ABB Lummus Chemoprojekt Brno - Chemopetrol Litvinov Engineering | 1996

Участие в проект за обновяване на контролно-измервателна апаратура на съоръжение за етилен.

Чешка Република - AGA GAS s.r.o. - Управление на рекуперация на пари | 1996

Проектиране и доставка на електрическо оборудване и компютърно-базирана система за управление на линия за рекуперация на бензинови пари, PARAMO Pardubice a.s. ж.п. терминал.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива, Hnevice | 1996

Доставка на технологични, управляващи устройства и устройства за рекуперация на пари за нова автоналивна естакада.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива, Strelice u Brna | 1996

Проектиране и доставка на оборудване, електрическа инсталация, технология и управление на реконструирана и нова автоналивна естакада терминал за горива (наливна естакада за ж.п. вагони, автоналивна естакада, линия за връщане на пари).

Чешка Република - Shell Чешка Република а.s. - Складова база на аерогара Brno за леки горива | 1996

Доставка на комплексна технология и управление на складова база за леки горива.

Чешка Република - Benol s.r.o. - Терминал за горива, Bzenec | 1995

Доставка на електрическа инсталация, MaR (измерване и регулация) и компютърно базирана система за управление на терминал за горива.

Чешка Република - CEPRO a.s. - Терминал за горива Cerekvice n. Bystrici | 1995

Доставка на електрическа инсталация, MaR (измерване и регулация) и компютърно базирана система за управление на терминал за горива.

Чешка Република - Chemis s.r.o. - Терминали за горива, Slavkov u Brna | 1995

Проекитиране и доставка на оборудване за технология на терминал за горива (наливна естакада за ж.п. вагони, автоналивна естакада, линия за връщане на пари).

Индия - SKODAexport a.s. - Надзор на линия за продукти | 1994

Технически надзор на съществуваща част и инсталация на SCADA система за изграждане на продължение на линия за продукти в Kandla-Bhatinda, Индия.

Чешка Република - KAME s.r.o - Складова база за горива в Преров | 1994

Инженеринг, проектиране и доставка на оборудване за технология на претролен терминал (наливна естакада за ж.п. вагони, автоналивна естакада, линия за връщане на пари) в Преров.

Чешка Република - Различни клиенти - Монтаж на бензиностанции | 1993

Доставка и монтаж на технология и окабеляване за 12 бензиностанции.

Loading