Петролни скл.

Продукти и услуги за системи за управление и контрол на петролни бази

От основаването си VAE CONTROLS съсредоточава усилията си върху комплексните доставки на технологични компоненти за складове за горива и терминали, приемащи и продаващи (разпределящи) горива. Ние реконструираме и модернизираме съществуващи складове, както и конструираме нови, като се придържаме към изискванията за сигурност, ефективност и опазване на околната среда. Ние доставяме системата за управление SCX, чрез която се управлява технологията, продукт на British Serck Controls, а заедно с нея и приложението-надстройка TAMAS (Terminal Automation Management System – Автоматизирана система за управление на петролен терминал).

 Нашите клиенти са обезпечени със стандартни решения, базирани на компоненти, доставяни от доказани в световен мащаб производители, което гарантира спазване на всички стандарти, висока надеждност при работа, както и възможности за бъдещо разширение, лесни за обслужване, съвместими и т.н. Ние произвеждаме следните компоненти, сертифицирани да бъдат употребявани в среди с висок риск от експлозия, съгласно стандартите АТЕХ, прилагани в страните-членки на Европейската общност. Тези компоненти са достъпни и като отделни части.

ТЕХНОЛОГИЯ
Технологии за съхраняване и разпространение (продажба) на горива и химикали при стриктни изисквания за сигурност и ефекивност.
TAMAS – Автоматизирана система за управление на петролен терминал
TAMAS (Terminal Automation Management System) е автоматизирана система за визуализация и управление на база данни за съхраняване и разпространение (продажба) на горива или други технологични продукти.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite is a software for acquisition and loading data. TAMAS® Lite becomes perfect solution for cost-sensitive applications where automated loading control is not required.
SKID CMR | new!

Скидове тип CMR - компактни системи за измерване на количеството на гориво при приемане или издаване на Пътни и ЖП терминали.


SKIDS

SKIDS IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) 2", 4", 8", 12", 16" for filtration, pressure control and custody metering of crude oil, fuels or liquid chemical products for unloading/loading to/from tankfarms, ship tankers, railway or tank truck terminals.

Pumping SKID
Design and fabrication of pumping skids. A skid with stand-by pumps for pressurizing of additives.
Additive storage skid

The skid consists of double-wall 3m3 tank for additive with instrumentation, additive pump, filter, pressure control valve and connection pipes. The accessories is located on the roof of the tank which makes it very compact and easy to install on site.

Заземителна клетка EGT 4
Заземителната клетка EGT 4 е устройство, използвано за заземяване на камиони или вагони, които предстоят да се натоварват с химични вещества, генериращи експлозивна атмосфера в близост до себе си. Когато заземителният апарат EGT 4 работи, той оценява импеданса на две заземителни клетки. Ако получените стойности са в предварително определен обхват, системата счита заземяването.
Устройство за дозиране на добавки EVA 5, EVA 6
Устройството за дозиране на добавки EVA 5, EVA 6 е сложно съоръжение с висока точност, използващо се за добавяне на малки количества добре разпръснати субстанции-добавки в основен продукт (петрол, петролни горива, масла, бои и др.).
Additive dosing unit EVA Container
Compact solution for additive dosing. Includes pump, pressure regulation valve, additive dosing unit and space for 200 l barell with additive. Easy installation, suitable for outdoor envirionemt. 
Loading