Промишленост

VAE CONTROLS - Производство и проектиране на електронно оборудване

Ние в частност, сме специализирани в електронни устройства и системи за управление, които трябва д а се използват в среда с висок риск от експлозия, и по-специално тези, които са приложими в петролната и минната индустрия, но също предлагаме и уреди за ежедневна употреба. Нашата специалност е проектиране и производство на прототипи, малки и средни производствени серии. Фирмата е сертифицирана по EU ATEX директива в областта на производството на електрическо оборудване, което ще се прилага в среда с висок риск от експлозия.

 Ние притежаваме и собствена тестваща лаборатория, оборудвана с уреди за изпълнение на тестове за електромагнитна съвместимост (EMC), а също и за хидравлични и климатични проби; тази лаборатория е достъпна за използване и от външни организации. Към 1 март 2004, във VAE CONTROLS работят 88 висококвалифицирани и мотивирани служители. Повечето от тях са с университетско образование, като всички говорят поне един чужд език. Преобладаващ е английският език, но освен това можем да говорим на полски, немски, руски, сръбски и български.

Electrical Container for an Air Pollution
Electrical container for an Air POllution Control Plant. Product of Autel / VAE CONTROLS Group.
Loading